ul. Stalowa 5, 10-420 Olsztyn
89 5353185
kontakt@inst-el.olsztyn.pl

Realizacje

WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH

1994-2008

Olsztyn
STOMIL OLSZTYN – Michelin Polska S.A.
Roboty remontowe instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo robót elektroenergetycznych Nn. i Sn.

1997

OLSZTYN
BANK BPS
Instalacje elektryczne.

GIŻYCKO
PŁYWALNIA

Roboty elektryczne

1997-2001

Warszawa
BANK PKO
Remonty instalacji elektrycznych.

2000

Łomża
BANK BPS
Instalacje elektryczne wewnętrzne i okablowania strukturalnego.

Warszawa
BANK BGŻ
Garaż wielopoziomowy oraz część robót w budynku.

Wronki
HALA SPORTOWA
Instalacje elektryczne.

Warszawa
OSIEDLE MIESZKANIOWE WILGA VII
Roboty elektryczne w 28 segmentach.

2001

Olsztyn
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZ
Remont instalacji elektrycznych.

Warszawa
CENTRUM EUROPEJSKIE NATOLIN
Okablowanie strukturalne

Warszawa
CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA
Roboty elektryczne – zasilanie i modernizacja centralnej serwerowni.

ZAMBRÓW
BANK SPÓŁDZIELCZY
Instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacje okablowania strukturalnego.

WYSOKIE MAZOWIECKIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
Roboty remontowo-modernizacyjne w branży elektrycznej.

2002

Olsztyn
DOM TOWAROWY ”DUKAT”
Prace elektryczne w obiekcie.

ZAMBRÓW
PŁYWALNIA

Instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacje okablowania strukturalnego.

Szczytno
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich – Zespół Obiektów Sportowych (pływalnia, hala sportowa i strzelnica).

2003

Olsztyn
DOMY JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
Wykonanie robót instalacji elektrycznej na budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Liliowej.

2004

Olsztyn
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Roboty elektryczne na obiekcie przy ul. Malborskiej 2.

olsztyn
URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
Rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 37.

Stawiguda
OKNA DREWNIANE ”KARO”
Montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanym budynku stolarni.

2005


Olsztyn
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Instalacja elektryczna w ramach modernizacji obiektu przy ul. Kołobrzeskiej 8 dla oddziału ZUS w Olsztynie.

Ryn
ZAMEK

Modernizacja i rozbudowa obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na hotel kategorii IV oraz dostawa i montaż stacji transformatorowej do zasilania Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego Zamek Ryn.

2006

Olsztyn
VILLA PALLAS
Roboty elektryczne i zainstalowanie siły oraz oświetlenie w pomieszczeniach gospodarczych.

2007

Olsztyn
AMFITEATR im. Czesława Niemena
Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej – amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

2007-2012

Olsztyn
TEATR IM. STEFANA JARACZA
Wykonanie remontu i wyposażenie dużej sceny wraz z podłogą, oraz rewitalizacja obiektu.

2008


KOCIBÓRZ
AGRORAFINERIA UWM
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu obory na funkcję olejarni-agrorafinerii.

OLSZTYN
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
Roboty elektryczne w zespole trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lawendowej.


OLSZTYN
KATEDRA MECHATRONIKI UWM
Adaptacja istniejącego budynku na budynek dydaktyczno-techniczny.

SZCZYTNO
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku internatu.


Od roku 2008 do chwili obecnej


OLSZTYN
MICHELIN  Polska S.A.
Serwis instalacji niskiego napięcia i oświetlenia.


2009


BISKUPIEC POMORSKI
SZKOŁA PODSTAWOWA
Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach Szkoły Podstawowej.

GDAŃSK
CENTRUM ONKOLOGII
Dobudowa do istniejącego budynku Pracowni Diagnostyki Obrazowej.


OLSZTYN
BOISKO SPORTOWE
Wykonanie robót elektrycznych związanych z budową zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14.

OLSZTYN
KATEDRA OGRODNICTWA UWM
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku.


GRUNWALD
MUZEUM BITWY GRUNWALDZKIEJ
Wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania pn.: ”Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem”.

MARÓZ
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ”SYRENKA”
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji odgromowej w rozbudowywanym  budynku.


MIŃSK MAZOWIECKI
MIEJSKA BIBIOTEKA PUBLICZNA
Budowa nowej siedziby wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych.

OLSZTYN
DOM DZIENNEGO POBYTU ORAZ PUNKT POMOCY SPOŁECZNEJ NR 7 PRZY UL. ŚWITEZIANKI
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku.


2010


GRZECHOTKI-MAMONOWO
PRZEJŚCIE GRANICZNE
Dostosowanie (adaptacja) miejsca instalacji skanera wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

MODLIN
DWORZEC PKP
Instalacje elektryczne i teletechniczne w ramach projektu przebudowy dworca kolejowego.


MRĄGOWO
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku produkcyjnego gazowni na budynek biurowo-socjalny.

MODLIN
LOTNISKO
Roboty elektryczne w budynku nr: 5 (1), 4, 2 – zespół obiektów towarzyszących.


WARSZAWA
BIBLIOTEKA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UW
Budowa budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego z biblioteką Instytutu Historycznego w miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku warsztatowego i wiaty magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu – Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.


2011


DOBRE MIASTO
STODOŁA KULTURY
Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem.

OLSZTYN
CENTRUM WDRAŻANIA I PROMOCJI INNOWACJI
Roboty elektryczne.


WARSZAWA
BIUROWIEC AKME
Roboty elektryczne i teletechniczne w budynku biurowo-magazynowym wraz z mediami i dojazdem przy ul. Poloneza w Warszawie.

WARSZAWA
SALA GIMNASTYCZNA DLA GIMNAZJUM NR 16
Budowa przy ul. Skarżyńskiego 8 w zakresie wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych.


2012


MORĄG
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Modernizacja miejskiej biblioteki publicznej.

SZCZYTNO
POWIATOWY URZĄD PRACY
Roboty elektryczne przy przebudowie budynku biurowo-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy wraz z budową infrastruktury technicznej.


2013


OLSZTYN
BIUROWIEC WPB
Budowa budynku biurowo-handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowszczaków 21 na potrzeby Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A.

OLSZTYN
MEBLOSTACJA TARANKO
Roboty elektryczne w zespole zabudowy handlowo-usługowo-biurowej.


OLSZTYN
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
Remont instalacji elektrycznej w przebudowywanym pomieszczeniu po byłej bibliotece.

OLSZTYN
SKLEP SPOŻYWCZY PSS SPOŁEM NR 37 ”MIŁEK” PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ
Wykonanie robót elektrycznych na budowie obiektu handlowo-usługowego.


2014


OSTRÓDA
WAGON SERVICE OSTRÓDA
Modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniu ”szyi wagonowej” na stanowiskach myjni wagonowej, przygotowania.

OLSZTYN
SKLEP SPOŻYWCZY PSS SPOŁEM NR 36 ”STUDENT” PRZY UL. PRAWOCHEŃSKIEGO
Wykonanie robót elektrycznych na budowie obiektu handlowo-usługowego.


OLSZTYN
Teren województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zasilania energetyczne punktów dostępowych  – budowa sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

OLSZTYN
UNIMASZ
Roboty projektowe i budowlane – budowa abonenckiej stacji TRAFO oraz linii kablowych SN i NN zasilającej UNIMASZ.


OLSZTYN
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
Przebudowa pomieszczeń szpitala w celu adaptacji na Oddział głowy i szyi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i okulistyki.

2015


OLSZTYN
MICHELIN – AULA KONFERENCYJNA
Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych – roboty wewnętrzne i zewnętrzne wraz z niezbędnymi i wymaganymi pomiarami oraz robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.

OLSZTYN
MICHELIN – BIUROWIEC GŁÓWNY B1
Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych – roboty wewnętrzne i zewnętrzne wraz z niezbędnymi i wymaganymi pomiarami oraz robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.


IŁAWA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Przebudowa i modernizacja wnętrza budynku.

SZCZYTNO
POWIATOWY URZĄD PRACY
Przebudowa budynku biurowo-magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Powiatowego Urzędu Pracy wraz z budową infrastruktury technicznej w Szczytnie przy ul. Pola 4.


2016


OLSZTYNEK
ŻŁOBEK
Instalacje elektryczne w nowo budowanym obiekcie.

OLSZTYN
ŻARNA
Roboty elektryczne na terenie zakładu ŻARNA m.in. hala, budynek biurowy, szatnie, część produkcyjna – klejarnia.


2017


OLSZTYN
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19
Instalacje elektryczne w remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach.

BARTĄG
SZKOŁA PODSTAWOWA
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu.